Algemene Voorwaarden

Naam: Foubert Events
Adres: Duitslandstraat 23, 9140 Temse
E-mailadres: info@foubert-events.be
Telefoonnummer: 0477 30 09 95
Btw-nummer: BTW BE0646 622 289

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

   Algemeen

 • De overeenkomst tussen Foubert Events en de huurder komt tot stand op het moment dat de koper/huurder de door Foubert Events gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 • Door effectieve bestelling, via welk kanaal dan ook, verklaart de huurder definitief de algemene voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.
 • Van de bepalingen in deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken na schriftelijke bevestiging door Foubert Events. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 • Foubert Events behoudt zicht ten allen tijde het recht voor om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders. Deze opsomming is niet limitatief.
 • Alle verhuurde materialen blijven onder alle omstandigheden altijd eigendom van Foubert Events.
 • De klant erkent deze goederen in goede staat te hebben ontvangen.
 • De klant is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen van zodra deze de gebouwen van Foubert Events hebben verlaten.
 • De klant staat in voor de teruggave van de goederen in de staat zoals hij deze heeft ontvangen, waarbij de klant alle nodige zorgen en verzekeringen zal besteden aan de goederen teneinde deze teruggave te verzekeren
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveringsadres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over tot de huurder.
 • De klant onthoudt zich er te allen tijde van om de producten verder te verkopen/verhuren.
 • Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief B.T.W. en accijnzen.
 • Klachten of betwistingen moeten binnen de 24 uur na levering schriftelijk gemeld worden via info@foubert-events.be.
 •  

Betaling

 • Voorschot dient betaald te worden uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van orderbevestiging en/of factuur.
 • Facturen zijn contant betaalbaar bij afhaling of via bankoverschrijving. Contante betaling geeft geen recht op bijkomende korting.Levering: via overschrijving op rekeningnummer BE BE81 6470 2580 5124 of cash op moment van levering.
 • Afhaling: via overschrijving op rekeningnummer BE81 6470 2580 5124 of cash op moment van afhaling.
 • Van de betalingsvoorwaarden kan enkel worden afgeweken mits voorafgaandelijke en aantoonbare toestemming van de verkoper.
 • In geval van niet tijdige betaling is Foubert Events bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of levering op te schorten tot het moment waarop de betalingsverplichtingen volledig zijn nagekomen.
 • Laattijdige betaling heeft tot gevolg dat, zonder vereiste van voorafgaande aanmaning, een nalatigheidintrest verschuldigd is aan Foubert events gelijk aan 10 % per jaar, alsook een forfaitair schadebeding gelijk aan 15 % van het verschuldigde bedrag. Indien Foubert events bedragen verschuldigd is aan de klant die consument is, ingevolge een wanprestatie van Foubert events volgend uit de tussen Foubert events en de klant gesloten overeenkomst, is deze gerechtigd op dezelfde vergoedingen, welke vergoeding opeisbaar wordt 30 dagen nadat Foubert events hiertoe in gebreke werd gesteld en voor zover de voornoemde door Foubert events verschuldigde bedragen opeisbaar en liquide zijn.

Afhalen en levering 

 • Afhalen is enkel mogelijk op afspraak
 • De koper is steeds verplicht om het aantal ontvangen colli te controleren alvorens de leveringsbon te aanvaarden. Na aanvaarding is geen discussie meer mogelijk over geleverde aantallen of schade.
 • Goederen mogen door de klant zelf afgehaald en teruggebracht worden met een aanhangwagen indien deze de mogelijkheid heeft om de goederen vast te binden, bescherming biedt tegen regen en andere weersinvloeden en zich in degelijke/propere staat bevindt. Indien niet aan deze vereisten wordt voldaan kunnen wij u bestelling alsnog weigeren en uw voorschot inhouden.
 • Transportkosten zullen afzonderlijk vermeld worden op bestelbon en factuur
 • Foubert Events is niet verantwoordelijk als de gehuurde goederen niet op de gewenste locatie kunnen geplaatst worden door onvoorziene omstandigheden: Doorgang geblokkeerd, afmetingen doorgang te klein en dergelijke.
 • Alle goederen worden op het gelijkvloers geleverd. Levering via trappen worden enkel uitgevoerd na aanvraag vooraf.
 • Foubert Events levert in België. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

Waarborg en annulering.

 • Waarborg: 25% van de huurkost, Zal terugbetaald worden ten laatste 30 dagen na uw evenement.
 • Mogelijke tekorten of breuken door de huurder worden door Foubert Event medegedeeld via mail. De meldingsperiode kan tot 30 dagen na uw evenement. Zonder tegenbericht binnen de 10 dagen zullen deze gefactureerd worden of van uw waarborg worden gehouden.
 • Annulering binnen de 7 dagen voor effectieve verhuur zal leiden tot inhouding van het voorschot. Indien annulering op de effectieve verhuurdatum zal 100% van de huurprijs van toepassing zijn.
 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Foubert Events geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Foubert Events niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 

 

Bestellen

 • Bestellingen kunnen geplaatst worden via: www.fouberts-events.be

                                                                                      info@foubert-events.be

                                                                                      +32 (0) 477 30 09 95

 • De huurder ontvangt een orderbevestiging binnen de 7 dagen na het plaatsen van de bestelling. Wanneer geen orderbevestiging en/of factuur werd verstuurd binnen de vooropgestelde termijn kan de koper/huurder de overeenkomst alsnog als nietig beschouwen.
Back to Top
Foubert Events - Temse
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken